Menu Zamknij

Kuźnia

Ogłoszenia

Wyjazd do Uniwersytetu Toruńskiego

 

Zostaliśmy zaproszeni przez wykładowców Uniwersytetu Toruńskiego pracowni tomizmu biblijnego (m.in. prof. Piotra Roszaka), i jego studentów na toruńskie pierniki i czytanie św. Tomasza: „I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opięczetowani” Ef 4, 30. Tomaszowa nauka o obecności Ducha Świetego w nas w świetle Komentarza  do Efezjan (cap. 4, lect. 10).

Wyjazd odbędzie się w dniach 6.06 – 7.06

Pozdrawiamy!
o.Tomasz & Dorota & Sebastian

 

 
 

O spotkaniach

… chociaż rozum ludzki nie może w pełni poznać prawd, które go przewyższają, to jednak prawdy te udzielają mu wiele doskonałości, jeśli posiada je przynajmniej przez wiarę. 
św. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

Spotykamy się w każdy czwartek, aby poznawać prawdy wiary Chrześcijańskiej. Czynimy to poprzez lekturę przeróżnych tekstów, pozostawionych nam przez świętych i teologów, oraz dokumentów Kościoła. Jesteśmy studentami rozmaitych uczeni i kierunków, mamy różne umysły i różną wiedzę na temat wiary. Jednakże, chcemy wspólnie zagłębiać się w to, co Bóg nam o sobie objawił, aby żyć w bliskości z Nim oraz budować właściwy pogląd na wiarę i świat.

* * *

Jeżeli ktoś pilnie i ze czcią rozważa tajemnicę Wcielenia, znajdzie w niej tak wielką głębię mądrości, że przewyższa ona ludzkie poznanie …
św. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

W tym roku przewodnim tematem naszych spotkań jest tajemnica Wcielenia, objawienia się Syna Bożego jako człowieka. To wydarzenie to wyraz ogromnej dobroci Boga; niesie ono wiele konsekwencji dla naszego życia. Jakich? … zapraszamy na spotkania!

Kuźnia: Poznajmy prawdę wiary!

Czas i miejsce

Czwartek, 19:00

Sale DA / aula o. Jacka Woronieckiego OP

Wykłady otwarte

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesięcznych Wykładach Otwartych! Są one ważną częścią naszych Kuźniowych spotkań. Na wykładach spotykamy się w auli o. Jacka Woronieckiego OP, która znajduje się na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajdują się drogowskazy). Nagrania minionych wykładów są dostępne tutaj. Szczerze polecamy!

 

Zapraszamy do odsłuchania ostatniego Wykładu Otwartego Instytutu Tomistycznego pt.: „Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu. Prelegentem był o. Krzysztof Ośko OP, którego poznaliśmy w czasie naszych spotkań. Serdecznie polecamy!

* * *

Polecamy Wam nagranie z naszego pierwszego spotknia w obecnym roku akadaemickim, które wprowadzało nas w temat tajemnicy Wcielenia.

o. dr Mateusz Przanowski OP – Dlaczego Bóg się Wcielił?

Archiwum spotkań