Menu Zamknij

Duszpasterze

Nasi Duszpasterze są fundamentem Studni. Prowadzą spotkania, sprawują nabożeństwa, rozmawiają, służą radą.

Masz pytanie? Kliknij na zdjęcie Duszpasterza, aby się z nim skontaktować.

Pasjonat biegania, umiejętności doskonali uciekając przed początkującymi fankami Eda Sheerana (granie na gitarze utrudnia sprawę).

Urodził się 09.07.1982 r. w Gdyni. Potem do 12 roku życia wraz z rodzicami mieszkał w Wejherowie, gdzie chodził do szkoły podstawowej do 5 klasy. Następnie znów przeprowadził się do Gdyni. Tam też uczęszczał do liceum technicznego o profilu administracyjno - ekonomicznym. Po zdaniu matury w 2001 r. rozpoczął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Po roku studiów wstąpił jednak do zakonu (2002 r.). Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisał pracę magisterską z teologii liturgii p.t: „Święto Epifanii w rycie bizantyjsko - słowiańskim. Liturgia i teologia”. Swięcenia kapłańskie przyjął: 23.05.2009r. z rąk śp. ksa. kard. Franciszka Macharskiego. Po święceniach został wysłany na pierwszą placówkę do Tarnobrzega, gdzie pełnił funkcję duszpasterza młodzieży szkół średnich i katechety w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Po roku został przeniesiony do Rzeszowa, gdzie przez 7 kolejnych lat był duszpasterzem akademickim DA Szopka. Od 2017 r. w klasztorze na Służewie, gdzie został duszpasterzem Studni. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikanów pełni funkcję Prowincjalnego Promotora Duszpasterstw Studentów. 

Człowiek filmu i sztuki. Biblijne prawdy odnajduje w studniowych relacjach jak i Avengersach.

Urodził się 27.02.1979 r. w Sokołowie Małopolskim. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Następnie rozpoczął studia z fizyki na WSP w Rzeszowie (obecnie: Uniwersytet Rzeszowski), na trzecim zaś roku przeniósł się na AGH w Krakowie. Do zakonu wstąpił w 2001r. Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisał pracę magisterską z antropologii teologicznej p.t: „Dialog jako warunek urzeczywistniania się dojrzałości osobowej i dojrzałej relacji z drugim w małżeństwie”. Święcenia kapłańskie przyjął: 24.05.2008r. Niedługo po tym przyjechał na Służew. Poza pracą w DA prowadzi jeszcze Dominikańskie Duszpasterstwo Powołań.