Sztuka kochania

Otwarto na uzdrowienie (15 I)

Na kolejnym spotkaniu Sztuki kochania wejdziemy gbiej w temat uzdrowienia. Przyjrzymy si trudnym dowiadczeniom z naszego ycia, które nas mocno poraniy, ale przede wszystkim dowiemy si jak zaprosi do tego Boga, by móg nas przez nie przeprowadzi i uzdrowi. Zapraszamy serdecznie w najbliszy wtorek o godz. 19:00 do sal DA, a wczeniej na Msz w. o godz. 18:00 w kaplicy akademickiej.

 

Do zobaczenia!

O spotkaniach


 

Sztuka Kochania to przestrze poszukiwania przepisu na dobre relacje, poznawania siebie, otwierania si na innych i dobrego wchodzenia w swoj rzeczywisto. Podczas spotka Sztuki Kochania przyjrzymy si historiom postaci z duego i maego ekranu, postaciom literackim…

Bdziemy czerpa wiedz z dowiadczenia maonków, duszpasterzy, podyskutujemy, a co najwaniejsze – zaprosimy do naszych przestrzeni Boga. Spotkanie skierowane jest w gównej mierze do osób nie bdcych w zwizkach, ale pary bd równie mile widziane.

Po spotkaniach czas na integracj, herbat i dugie rozmowy. :)

Zapraszamy bardzo serdecznie! 

 

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prowadzcy:                 Kinga, o. ukasz, Jacek

 Czas i miejsce:

Wtorek,
18:00
- Msza w. (kaplica akademicka)
19:00 - Spotkanie (sale DA)