Odpowiedzialni DA stUdnia 2017/2018

Witajcie!

Odpowiedzialni to osoby, do ktrych moecie zgasza si ze wszystkimi swoimi pytaniami dotyczcymi dziaalnoci naszego duszpasterstwa. Chtnie pomoemy i udzielimy wszelkich informacji o Studni - o spotkaniach, organizowanych wyjazdach, nowociach itp. Po prostu podejdcie miao do nas, a my postaramy si pomc. Z nami te moecie si podzieli pomysami na rozwj DA, bo duszpasterstwo tworzymy wszyscy wsplnie.
Moecie te skontaktowa si z nami wysyajc wiadomo, poprzez kliknicie na nazwisko wybranej osoby.

Gwnymi odpowiedzialnymi stUdni s obecnie:


Odpowiedzialnymi za spotkania s:


Ernestyna Rojek

Ernestyna Rojek


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Esencja (poniedziaek)

Marcin Rzeszutek

Marcin Rzeszutek


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Esencja (poniedziaek)

Kaja Kwiatkowska

Kaja Kwiatkowska


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Sztuka kochania (wtorek)

Gabriel Boek

Gabriel Boek


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Sztuka kochania (wtorek)

Agata Perkowska

Agata Perkowska


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Czerpak (roda)

ukasz Karpiski

ukasz Karpiski


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Czerpak (roda)

Maria Czyewska

Maria Czyewska


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Kunia (czwartek)

Marcin ywek

Marcin ywek


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Kunia (czwartek)

Arkadiusz Zarzycki

Arkadiusz Zarzycki


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Fraternitas (pitek)

Jerzy empicki

Jerzy empicki


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Fraternitas (pitek)

Izabela Rulak

Izabela Rulak


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Florentes (pitek)

Dominika Koehler

Dominika Koehler


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Florentes (pitek)

Teresa Janaszek

Teresa Janaszek


Odpowiedzialna za:
Schol

Mateusz Krakowczyk

Mateusz Krakowczyk


Odpowiedzialny za:
Schol

Pozostali odpowiedzialni to:


Piotr Borowski

Piotr Borowski


Odpowiedzialny za:
Stron www

Agata Topolewska

Agata Topolewska


Odpowiedzialna za:
Wolontariat


Poniej znajduje si lista osb odpowiedzialnych za poszczeglne obszary naszej dziaalnoci — dbajce o nasze sale, liturgi, pomagajce przy organizacji spotka i wyj.

Jeli czujesz, e sprawdziby si w ktrej z poniszych dziedzin, napisz do Marcina. Mamy jeszcze par vacatw, ale czekamy te na osoby ktre chciayby by wspodpowiedzialne za wybrany obszar.

Gorco zachcamy do wczenia si wsplnie z nami w organizacj stUdni :)
Suba liturgiczna Sebastian Zalas
Czytania, dary i modlitwa wiernych Patrycja Klimczak
Fotograf Rafa Wsikowski
Osoba techniczna ukasz Domaski
Realizator dwiku Kamil Gumkowski
Trener druyny pikarskiej Tomek Markowicz i Adrian Jurek
Trener druyny siatkarskiej ukasz Karpiski i Dominik Krysiski
Kibicki Kinga Drodal
Organizacja biblioteczki w stUdni Katarzyna Prus
Sprztanie wszyscy razem, tzn. wsplnie :-)
Sprawy gospodarcze
Kronika Daga Nurzyska

W sprawach dotyczcych dziaalnoci poszczeglnych grup prosz kontaktowa si bezporednio z ich odpowiedzialnymi.

08.11.2016