Schola

Konferencja o liturgii (10 V)

Wszystkich chtnych bardzo serdecznie zapraszamy na ostatni ju w tym roku z cyklu konferencji o liturgii, tym razem z tematem "Eucharystia jako ródo i szczyt chrzecijaskiego ycia", któr wygosi dla nas o. ukasz Filc.

Po konferencji odbdzie si standardowa próba scholi, za po niej zakoczymy wspólnie dzie piewanymi Nieszporami

Dobrego tygodnia i do zobaczenia!

o. ukasz, Tesia i Mateusz

O spotkaniach

(…) Chc piewa Panu, który obdarzy mnie dobrem. 

Ps 13,6


Schola jest grup osób, które chc razem modli si przez piew. Spotykamy si dwa razy w tygodniu, by uczy si tworzy pikn muzyk ku chwale dobrego Boga. Czwartkow prób koczymy piewem nieszporów. Raz w miesicu suchamy konferencji o. ukasza o liturgii. 

Wspólnie dymy do harmonii :)

Jeli masz pytania – podejd po 20-tce lub napisz do nas :)

Zapraszamy!

 

 

Prowadzcy:Schola 2017/18

Czas i miejsce:
niedziela, 18:30 — sale DA
czwartek, 19:00 — kaplica akademicka