Schola

O spotkaniach

(…) Chc piewa Panu, który obdarzy mnie dobrem. 

Ps 13,6

 

Schola jest grup osób, które chc razem modli si przez piew. Spotykamy si dwa razy w tygodniu, by uczy si tworzy pikn muzyk ku chwale dobrego Boga. Wspólnie dymy do harmonii :)

Jeli masz pytania – podejd po 20-tce lub napisz do nas :)

Zapraszamy!

Prowadzcy:

Czas i miejsce:
niedziela, 18:30 — sale DA
czwartek, 19:00 — sala w. Józefa (na poziomie
kaplicy duszpasterskiej)