Raniec

Studniowa wspólnota róacowa Dziesitka rozpocza wspóln modlitw 16 padziernika. Polega ona na odmówieniu dziennie jednej dziesitki róaca okrelon na dany tydzie tajemnic (wspóln dla wszystkich). Doczenie do grupy jest moliwe w kadym momencie. Zapisy u Maka Jakubczaka.

Poniej wszystkie wane informacje. 

O spotkaniach


Regulamin

 1. Codziennie odmawiamy jedn dziesitk róaca okrelon na dany tydzie tajemnic. Kady modli si w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. w kady poniedziaek zmieniamy tajemnic.
 2. Codziennie prosimy o Siedem Darów Ducha witego (dodatkowa modlitwa).
 3. Patronuje nam w. Teresa z Lisieux - prosimy j o wstawiennictwo.
 4. Modlimy si w staych intencjach, do których mona docza wasne.
 5. Spotkania  nie s obowizkowe.
 6. Do grupy mona doczy lub odczy si w dowolnym momencie. Modlimy si w wolnoci

Intencje grupy

 1. Za modych ludzi. O umocnienie w nich wiary, nadziei i mioci.
 2. O rozeznanie i odwag realizowania powoania dla Studniowiczów.
 3. Za wszystkich zwizanych z DA Studnia. O Boe prowadzenie ku dojrzaoci.
 4. Za Chrzecijan w niebezpieczestwie. O umocnienie ich wiary, ratunek w cierpieniu i ask przebaczenia przeladowcom.
 5. O pokój na wiecie.