Suba liturgiczna

O spotkaniach

Czy widziae kiedy tumy, które pojawiaj si w kociele dominikanów podczas wit? To nie tylko zasuga charyzmatu kaznodziejskiego Ojców, ale te wielkiej troski o ksztat liturgii.

Chciaby wzi aktywny udzia w jej ksztatowaniu? Sdzisz, e na efekt skada si tylko piew, a Ty nijak nie masz suchu? Nie szkodzi! Wystarczy troch odwagi i „ogarnicia”. Suba liturgiczna czeka na Ciebie! Potrzeba prawdziwych mczyzn - zorganizowanie, refleks i dobra autoprezentacja s bardzo mile widziane. Caej reszty nauczysz si w praktyce.

Ministranci

 A cakiem na powanie – suba liturgiczna to przestrze, w której moesz suy Bogu i ludziom. Chcemy, by celebracje wyglday jak najstaranniej. Jeli chcesz si do tego przyczyni przyjd do zakrystii (kliknij aby zobaczy mapk, zakrystia jest w niebieskim okrgu) minimum 15 minut przed niedzieln Msz akademick i zgo si do Sebastiana Zalasa lub Piorta Cielaka. Ekipa ministrantów jest otwarta na nowe osoby, które chc suy przy otarzu!

Ministranci

„Synu, jeli masz zamiar suy Panu, przygotuj swoj dusz na dowiadczenie!…” (Mdr 2, 1)

MinistranciProwadzcy:

Czas i miejsce:

Niedziela, godz. 20:00 - zakrystia