Kunia

"Jezus historii a Chrystus wiary"

Przypatrujemy si Jezusowi Chrystusowi - prawdziwemu Bogu i prawdziwemu Czowiekowi. Ostatnie spotkania pokazay nam, jakie s konsekwencje pomniejszenia Jego czowieczestwa, Jego natury ludzkiej. Na natpnym spotkaniu i kolejnym zobaczymy, co przynosi pomniejszenie Jego bóstwa. Czy Jezus jest dla nas/mnie Bogiem? 

Zapraszamy w najbliszy czwartek, 28. marca, do sal DA na godzin 19:00. Po spotkaniu pomodlimy si piewanymi Nieszporami ze Schol.

Do zobaczenia!
o.Tomasz & Dorota & Sebastian

* * *

Mona ju odsucha ostatni Wykad Otwarty Instytutu Tomistycznego pt.: Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiclecia. To bardzo interesujca podró przez pierwsze teologiczne spory dotyczce dogmatu o Wcieleniu Chrystusa, okraszona dawk humoru. Serdecznie polecamy!

* * *

Polecamy Wam nagranie z naszego pierwszego spotknia w obecnym roku akadaemickim, które wprowadzao nas w temat tajemnicy Wcielenia.

o. dr Mateusz Przanowski OP - Dlaczego Bóg si Wcieli?

O spotkaniach

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesicznych Wykadach Otwartych! S one wan czci naszych Kuniowych spotka. Na wykadach spotykamy si w auli o. Jacka Woronieckiego, która znajduje si na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajduj si drogowskazy).

Nagrania minionych wykadów s dostpne tutajSzczerze polecamy!

Wykady Otwarte IT 2018/19

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj siy, otrzymuj skrzyda jak ory: biegn bez zmczenia, bez znuenia id” 

Iz 40, 31

Niemiertelne na ziemi mog by jedynie wiara i marzenia.

                                                                                                                                                    w. Tomasz z Akwinu
 
 

Porozmawiajmy o wierze, pogbiajmy j i wzmacniajmy. Bd bardziej wiadomym chrzecijaninem!

Zapraszamy!

Kunia: Wzmocnij swoj wiar!

 

 

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / aula o. Jacka OP

Duszpasterz i odpowiedzialni Kuni 2018/19