Kunia

W Wielki Czwartek nie odbdzie si ju spotkanie Kuni. Zapraszamy Was w tym czasie do uczestnictwa w Liturgii Wieczerzy Paskiej.

Najblisze regularne spotkanie Kuni - 25.04.


Pozdrawiamy,

o.Tomasz & Dorota & Sebastian

 

* * *

Zapraszamy do odsuchania ostatniego Wykadu Otwartego Instytutu Tomistycznego pt.: Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiclecia. To bardzo interesujca podró przez pierwsze teologiczne spory dotyczce dogmatu o Wcieleniu Chrystusa, okraszona dawk humoru. Serdecznie polecamy!

 

* * *

Polecamy Wam nagranie z naszego pierwszego spotknia w obecnym roku akadaemickim, które wprowadzao nas w temat tajemnicy Wcielenia.

o. dr Mateusz Przanowski OP - Dlaczego Bóg si Wcieli?


O spotkaniach

ksiga

... chocia rozum ludzki nie moe w peni pozna prawd, które go przewyszaj, to jednak prawdy te udzielaj mu wiele doskonaoci, jeli posiada je przynajmniej przez wiar. 

w. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

 

Spotykamy si w kady czwartek, aby poznawa prawdy wiary Chrzecijaskiej. Czynimy to poprzez lektur przerónych tekstów, pozostawionych nam przez witych i teologów, oraz dokumentów Kocioa. Jestemy studentami rozmaitych uczeni i kierunków, mamy róne umysy i rón wiedz na temat wiary. Jednake, chcemy wspólnie zagbia si w to, co Bóg nam o sobie objawi, aby y w bliskoci z Nim oraz budowa waciwy pogld na wiar i wiat.

 

* * *

Jeeli kto pilnie i ze czci rozwaa tajemnic Wcielenia, znajdzie w niej tak wielk gbi mdroci, e przewysza ona ludzkie poznanie ...

w. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

 

W tym roku przewodnim tematem naszych spotka jest tajemnica Wcielenia, objawienia si Syna Boego jako czowieka. To wydarzenie to wyraz ogromnej dobroci Boga; niesie ono wiele konsekwencji dla naszego ycia. Jakich? ... zapraszamy na spotkania!

 

Kunia: Poznajmy prawd wiary!

Wykady Otwarte

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesicznych Wykadach Otwartych! S one wan czci naszych Kuniowych spotka. Na wykadach spotykamy si w auli o. Jacka Woronieckiego OP, która znajduje si na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajduj si drogowskazy).

Nagrania minionych wykadów s dostpne tutajSzczerze polecamy!

Wykady Otwarte IT 2018/19

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / aula o. Jacka Woronieckiego OP

Duszpasterz i odpowiedzialni Kuni 2018/19