Kunia

W najbliszy czwartek, 17. stycznia zapraszamy na spotknie z tematem: "Za spraw Ducha witego, przyj ciao z Maryi Dziewicy".
To jeden z 12 artykuów wiary, któr wyznajemy w postawie stojacej w niedziel i uroczystoci. Ten artyku jest szczególny, bo na jego sowa w Boe Narodzenie i w Zwiastowanie Paskie przyklkamy na jedno kolano, a w niedziele wykonujemy gboki ukon. Jaka dramaturgia kryje si za tym zdaniem naszej wiary? Dlaczego nasze ciao ma si w to wyznanie a tak zaangaowa?

Serdecznie zapraszamy!
o.Tomasz, Dorota, Sebastian

W wolnej chwili przesuchajcie nagranie z naszego pierwszego spotknia w obecnym roku akadaemickim, które wprowadzao nas w temat tajemnicy Wcielenia.

o. dr Mateusz Przanowski OP - Dlaczego Bóg si Wcieli?


O spotkaniach

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesicznych Wykadach Otwartych! S one bardzo wan czci naszych Kuniowych spotka. Na wykadach spotykamy si w auli o. Jacka Woronieckiego, która znajduje si na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajduj si drogowskazy).

Nagrania minionych wykadów s dostpne tutajSzczerze polecamy!

Wykady Otwarte IT 2018/19

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj siy, otrzymuj skrzyda jak ory: biegn bez zmczenia, bez znuenia id” 

Iz 40, 31

Niemiertelne na ziemi mog by jedynie wiara i marzenia.

                                                                                                                                                    w. Tomasz z Akwinu
 
 

Wspólnie z Instytutem Tomistycznym pokaemy Ci jak w uporzdkowany i przystpny sposób mona rozmawia o wierze oraz pogbia j i wzmacnia. Bd bardziej wiadomym chrzecijaninem!

Zapraszamy!

Kunia: Wzmocnij swoj wiar!

 

 

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / aula o. Jacka OP

Duszpasterz i odpowiedzialni Kuni 2018/19