Kunia

W jaki sposób moemy uczestniczy w odnowieniu ludzkiej natury Chrystusa? Czy Wcielenie odnawia ludzk natur doprowadzajc j do pierwotnego, rajskiego ksztatu, czy nadaje jej now, ulepszon form, tworzc w ten sposób "Czowieka 2.0"?
W najbliszy czwartek 15.11 w ramach Kuni o. Maciej Roszkowski wygosi miniwykad pt. "Chrystus jako Nowy Adam". Po wykadzie zapraszamy do wspólnej dyskusji. Zaczynamy o 19.00 w salach DA.

Do zobaczenia!

o.Tomasz, Dorota i Sebastian


Nagranie caego wykadu o. Macieja Roszkowskiego - Chrystus jako Nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia - jest dostpne tutajSzczerze polecamy!

O spotkaniach

 

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesicznych Wykadach Otwartych! S one bardzo wan czci naszych Kuniowych spotka. Na wykadach spotykamy si w auli o. Jacka Woronieckiego, która znajduje si na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajduj si drogowskazy).


Wykady Otwarte IT 2018/19

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj siy, otrzymuj skrzyda jak ory: biegn bez zmczenia, bez znuenia id” 

Iz 40, 31

Niemiertelne na ziemi mog by jedynie wiara i marzenia.

                                                                                                                                                    w. Tomasz z Akwinu
 
 

Wspólnie z Instytutem Tomistycznym pokaemy Ci jak w uporzdkowany i przystpny sposób mona rozmawia o wierze oraz pogbia j i wzmacnia. Bd bardziej wiadomym chrzecijaninem!

Zapraszamy!

Kunia: Wzmocnij swoj wiar!

 

 

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / aula o. Jacka Woronieckiego 

Duszpasterz i odpowiedzialni Kuni 2018/19