Kunia

 

Witajcie,

Zapraszamy Was na ostatni w tym roku akademickim Wykad Otwarty Instytutu Tomistycznego, koczcy tegoroczn seri spotka powiconych zagadnieniu natury i aski. Prelegentem bdzie znakomity amerykaski filozof i teolog, prof. Lawrence Feingold, który wygosi wykad Cajetan and the Mystery of the Supernatural (Kajetan i tajemnica nadprzyrodzonoci), powicony zagadnieniu naturalnego pragnienia widzenia Boga wedug kardynaa Kajetana. Temat brzmi jak dobry tytu porywajcej ksiki, wic co idealnego w czasie sesji :D

 

Wykad bdzie tumaczony.

Krótko o prelegencie:
Lawrence Feingold jest obecnie profesorem teologii i filozofii w Kenrick-Glennon Seminary (Saint Louis). Pocztkowo by historykiem sztuki i rzebiarzem, lecz po tym, jak w 1989 roku przyj chrzest i wstpi do Kocioa katolickiego (pochodzi z rodziny mieszanej, ydowsko-protestanckiej), podj studia z zakresu filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie witego Krzya w Rzymie. Póniej wykada m.in. na Ave Maria University oraz w Cardinal Glennon College. Specjalizuje si m.in. w myli w. Tomasza z Akwinu, zagadnieniu relacji midzy natur i ask, zwizkami midzy Kocioem i Izraelem, antropologii chrzecijaskiej oraz chrystologii. Jest autorem choby takich ksiek, jak The Eucharist: Mystery of Presence, Sacrifice, and Communion (Emmaus Academic 2018); The Natural Desire to See God According to St. Thomas Aquinas and His Interpreters(Sapientia Press 2010); The Mystery of Israel and the Church (t. 1–3, Miriam Press 2010).

 

Krótko tytuowym bohaterze:
Kajetan (1469–1534) to waciwie Tomasz de Vio, woski dominikanin, wybitny filozof i teolog. Rozgos zyska m.in. dziki przesuchaniu Marcina Lutra, które przeprowadzi w 1518 roku jako legat papieski, a take dziki publicznej dyspucie z Giovannim Pico della Mirandol. Do dzi pozostaje jednym z najsynniejszych i najbardziej wpywowych komentatorów pism w. Tomasza z Akwinu.

Do zobaczenia w czwartek 14 czerwca o 19:00 w auli o. Jacka Woronieckiego OP!

----------------------------------------------------------

POPRZEDNIE SPOTKANIA

----------------------------------------------------------

W czwartek 7 czerwca zapraszamy Was na przedostatnie spotkanie Kuni. Tematem spotkania bdzie: Szósta prawda wiary: aska Boa jest kademu czowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

----------------------------------------------------------

W czwartek 24.05 zapraszamy do dalszej lektury Natura i aska kard. Henri de Lubaca. Tym razem o nawróceniu. Jak chrzecijanin wchodzi na drog nawrócenia i co moe stan mu na przeszkodzie. Czy nie jestem czasem uczulony na swój wasny  grzech? Tematem spotkania bdzie: Czy jestem uczulony na grzech?, czyli wezwanie do nawrócenia.

----------------------------------------------------------

W czwartek 17 maja o godz. 19.00, w ramach Kuni, odbdzie si kolejny Wykad Otwarty Instytutu Tomistycznego. Tym razem prelegentem bdzie dr ukasz Popko OP, który wygosi wykad Dramat czowieka spenionego. Kohelet potrzebuje zbawienia.

O. dr ukasz Popko OP jest biblist, wykadowc w synnej École Biblique et Archéologique w Jerozolimie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jest czonkiem redakcji czasopisma „Cahiers de la Revue Biblique” oraz komitetów redakcyjnych serii wydawniczych Études Bibliques oraz Bible in its Traditions. Specjalizuje si w egzegezie ksig prorockich (zwaszcza Ksigi Jeremiasza) oraz w zagadnieniach zwizanych z poezj biblijn.

----------------------------------------------------------

W  czwartek (tj. 10.05.18)  zapraszamy do dalszej lektury dziea Henri de Lubaca Natura i aska. Jakie s kolejne konsekwencje relacji natury i tego, co nadprzyrodzone w nas? Czym jest chrzecijastwo: cywilizacj czy kultur? Kim jest chrzecijanin? I co moe uczyni w wiecie oczekujc na definitywne przyjcie Królestwa Boego? 

----------------------------------------------------------

W czwartek (tj. 26.04) zapraszamy Was do dalszej lektury dziea Henri de Lubaca, O naturze i asce, z tematem: Nadprzyrodzone ycie chrzecijanina czyli o przemianie ludzkiej natury. Tym razem zgbimy konsekwencje ycia nadprzyrodzonego. Czym jest pokora, asceza, przemiana,...? I jaka jest w tym rola Kocioa?

----------------------------------------------------------

W czwartek (tj. 19.04) zapraszamy Was na spotkanie, którego tematem jest: "Natura i nadprzyrodzono" O dwóch wiatach czowieka. Rozpoczniemy na niej lektur "O naturze i asce" Henri de Lubaca. Niech ponisza przedmowa tej ksiki bdzie zaproszeniem do spotkania

lubac1

lubac2

----------------------------------------------------------

W  czwartek, 12 kwietnia, zapraszamy Was w ramach Kuni na kolejny wykad otwarty Instytutu Tomistycznego, pt. The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Boych: Akwinata i ycie ask). Wykad poprowadzi prof. Andrew Pinsent, teolog, filozof i fizyk, dyrektor Ian Ramsey Centre for Science and Religion, a take czonek Wydziau Teologii i Religii Uniwersytetu Oksfordzkiego, Harris Manchester College oraz Anscombe Bioethics Centre. Przed przyjciem wice kapaskich pracowa m.in. w CERN jako fizyk czstek elementarnych. Wykad bdzie tumaczony :-)
Zapraszamy jak zwykle na 19:00 do auli im. Jacka Woronieckiego OP w klasztorze :-) Nie moe Was zabrakn!

----------------------------------------------------------

W oktawie wielkanocnej zapraszamy Was na ostatnie spotkanie ze w. Augustynem, pt. „Czy Bóg wpywa na woln wol czowieka? O tajemnicy Boego dziaania”. Spotkanie ju w najbliszy czwartek tj. 5 kwietnia, o 19:00 w salach DA. 

----------------------------------------------------------

W ramach Kuni zapraszamy na wykad otwarty Instytutu Tomistycznego pt. ,,Czowiek jest pragnieniem Boga": o naturze i asce w teologii Henri de Lubaca, wykad wygosi ks. dr. Andrzej Persidok, którego gocilimy na Kuni w minionym tygodniu. Wykad odbdzie si w klasztorze oo. Dominikanów na Suewie, w auli o. Jacka Woronieckiego OP w czwartek, 22 marca 2018 r., o godz. 19.00. Prosimy o punktualno.

----------------------------------------------------------

W naszym caorocznym  temacie Natura i aska wkraczamy powoli w wiek XX. Nasz go ks. dr Andrzej Persidok wprowadzi nas w myl francuskiego kardynaa Henri de Lubac'a. Jest to spotkanie poprzedzajce wykad ks. Andrzeja w ramach wykadów Instytutu Tomistycznego, który zostanie wygoszony 22. marca. Serdecznie zapraszamy zarówno na pierwsze jak i drugie spotkanie.

----------------------------------------------------------

Na kolejnym spotkaniu (tj. 8 marca) dokoczymy lektur w. Tomasza z Akwinu na temat aski. Powiemy sobie o tym, jak czowiek przygotowuje si do przyjcia aski, o powstawaniu z grzechu, unikaniu go, i o wytrwaniu w asce. Zagadnienie jak znalaz zwaszcza w przygotowaniu si do wit wielkanocnych, ale przede wszystkim chodzi tutaj o cae nasze chrzecijaskie ycie.

----------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kuni w nowym semestrze, którego tematem jest: "O woli mocnej i silnej, czyli o mioci". Przez cay rok towarzyszy nam wielki teologiczny temat Natura i aska. Na najbliszym spotkaniu bdziemy kontynuowa lektur dziea w. Augustyna: "aska a wolna wola".  Tym razem o dwóch okresach w yciu czowieka: po nawróceniu i okresie mioci. Czym jest owa mio

----------------------------------------------------------

W tym tygodniu w StUdni tydzie chillout-owy! Zapraszamy Was bardzo serdecznie na Kuniowe yywy oraz pizz :-) Zaczynamy o 18.30 na lodowisku Figlowisko (zaraz obok metra Imielin) :-)

----------------------------------------------------------

Zapraszamy Was na kolejn warsztatow Kuni. Bdzie to kontynuacja zeszotygodniowego spotkania "Z nieaski do aski czyli rzecz o usprawiedliwieniu grzesznika". Raz jeszcze spotkamy si na niej z o. dr Michaem Mrozkiem :-)

Jeli nie bye na ostatniej Kuni to czeka Ci maa praca domowa ;-) Dla osób zapisanych na list mailingow powinna ona przyj jutro, a wszystkie osoby, które nie zapisyway si na list prosimy o krótk wiadomo na adres: kuznia.dastudnia@gmail.com z dopiskiem 'praca domowa' :-)

----------------------------------------------------------

Zapraszamy Was bardzo serdecznie na najblisz Kuni. Spotkamy si na niej z o. dr Michaem Mrozkiem, wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego, znawc nauki w. Tomasza z Akwinu.

Tematem spotkanie bdzie: "Z nieaski do aski czyli rzecz o usprawiedliwieniu grzesznika

----------------------------------------------------------

Witamy Was ciepo w Nowym Roku! :-) Mamy nadziej, e porzdnie wypoczelicie, radonie powitowalicie oraz szampasko wybawilicie ;-) Zaczynamy z moc od kolejnego Wykadu Otwartego Instytutu Tomistycznego, który zatytuowany jest: Odkupienie natury. Z rozwaa o grzechu pierworodnym i asce. Wygosi go o. dr Pawe Krupa OP - dyrektor IT, wybitny znawca i propagator myli w. Tomasza z Akwinu. Wykad odbdzie si w klasztorze oo. Dominikanów na Suewie, w auli o. Jacka Woronieckiego OP w czwartek, 11 stycznia 2018 r., o godz. 19.00. Prosimy o punktualno.

 ----------------------------------------------------------
W ramch Kuni zapraszamy serdecznie na kolejny Wykad Otwarty Instytutu Tomistycznego, który zatytuowany bdzie: Czy anioowie zostali stworzeni w asce?. Wygosi go o. dr Micha Mrozek OP – wicedyrektor Instytutu Tomistycznego i sekretarz Przegldu Tomistycznego. Wykad odbdzie si w klasztorze oo. Dominikanów na Suewie, w auli o. Jacka Woronieckiego OP w czwartek, 14 grudnia 2017 r., o godz. 19.00. Prosimy o punktualno.

---------------------------------------------------------

W najbliszy czwartek 7 grudnia zapraszamy Was serdecznie na kolejne spotkanie warsztatowe, którego tematem bdzie "Czym nie jest aska Boa? - kontynuacja spotkania ze w. Augustynem". Spotykamy si w salach DA o godzinie 19.00.

----------------------------------------------------------

W najbliszy czwartek w ramach Kuni odbdzie si miniwykad i dyskusja z o. Mariuszem Tabaczkiem z tematem: "Czy czowiek jest czym wicej ni zbiorem atomów?". Zapraszamy na godz. 19:00 do sal DA.

Tych, którzy nie mogli by na wykadzie o. Mariusza Tabaczka pt. Powoani do niemiertelnoci: szczególny charakter natury ludzkiej, który odby si 9 listopada br. w ramach Instytutu Tomistycznego serdecznie zapraszamy do jego odsuchania pod poniszym linkiem:

http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=240&lang=pl

----------------------------------------------------------

W tym tygodniu zapraszamy Was serdecznie na spotkanie warsztatowe, którego tematem jest "Potrzeba aski Boej w yciu czowieka - spotkanie ze w. Augustynem". Spotykamy si w salach DA o godzinie 19.00. Wicej informacji dotyczcych spotkania pojawi si ju wkrótce.

---------------------------------------------------------- 

W tym tygodniu w ramach Kuni zapraszamy na Zaduszki z Artystami, które odbd si w naszym suewieckim kociele w czwartek o godz. 20.00. Wród uczestników koncertu m.in. Halina Frckowiak, Magorzata Szarek, Rafa Brzozowski, Anna Jurksztowicz, Katarzyna Dere i Modest Amaro. Wstp wolny. Koncert bdzie mia charakter charytatywny; zebrane rodki zostan przeznaczone na wsparcie chrzecijan przeladowanych w Iraku, w biblijnej dolinie Niniwy. 

Zaduszki

----------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykad Otwarty, który zatytuowany bdzie: Powoani do niemiertelnoci: szczególny charakter natury ludzkiej. Wygosi go o. dr Mariusz Tabaczek OP – czonek Instytutu Tomistycznego, dyrektor Studium Dominicanum, specjalizujcy si w teologii systematycznej, naturalnej i fundamentalnej, a take w filozofii przyrody i nauki.
 
Wykad odbdzie si w klasztorze oo. Dominikanów na Suewie, w auli o. Jacka Woronieckiego OP w czwartek, 9 listopada 2017 r., o godz. 19.00. Prosimy o punktualno 
 
Wicej informacji, szczegóowy program oraz nagrania dotychczasowych wykadów znale mona na stronie internetowej.

----------------------------------------------------------

W czwartek 26 padziernika zapraszamy na spotkanie, którego tematem bdzie  "Dziaanie aski Boej w nas". Na warsztat wemiemy tekst w. Augustyna, który to wspólnie pod okiem o. Tomasza bdziemy analizowa i interpretowa. Cho forma spotkania moe by nieco wymagajca, nie ma co si zniechca 😀 Woymy w to troch wysiku, aby potem cieszy si wiedz 😀 Satysfakcja gwarantowana!  Po spotkaniu zapraszamy na wspóln nauk Nieszporów do kaplicy akademickiej

----------------------------------------------------------

W ramach kolejnej Kuni w czwartek 19 padziernika o godz. 19:00 bdziemy goci o. Macieja Roszkowskiego OP. Zastanowimy si nad tematem "Czy wolna wola jest wolna?", a spotkanie bdzie miao form konwersatorium. Zapowiada si arcyciekawie - zachcamy do przybycia!

Ju teraz moesz odsucha wykad o. Macieja Roszkowskiego OP z zeszego tygodnia, którego tematem byo "Czy czowiek jest z natury skierowany ku Bogu? Szesnastowieczny spór o ,,natur czyst" i jego teologiczne nastpstwa."

https://goo.gl/DMW5gU

----------------------------------------------------------

 

Zaczynamy regularne spotkania. Ju w najbliszy czwartek, 12 padziernika, odbdzie si wykad dr Macieja Roszkowskiego OP pt. "Czy czowiek jest z natury skierowany ku Bogu? Szesnastowieczny spór o ,,natur czyst" i jego teologiczne nastpstwa." Serdecznie zapraszamy do sali o. Jacka Woronieckiego w klasztorze na godzin 19.00, prosimy o punktualno. Nie moemy si ju doczeka i mamy nadziej, do zobaczenia na miejscu!


O spotkaniach

 
Serdeczenie zapraszamy na comiesiczne czwartkowe Wykady Otwarte Instytutu Tomistycznego! S one bardzo wan czci naszych Kuniowych spotka. Wykady te, odbywa si bd w auli o. Jacka Wornieckiego, która znajduj si na parterze budynku klasztornego (ze StUdni s drogowskazy jak doj, wic si nie martwcie ;) ).
 
Wyklady


 

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj siy, otrzymuj skrzyda jak ory: biegn bez zmczenia, bez znuenia id” 

Iz 40, 31

Niemiertelne na ziemi mog by jedynie wiara i marzenia.

                                                                                                                                                    w. Tomasz z Akwinu
 
 
Jeli chcesz wzmocni i pogbi swoj wiar, pozna bliej Dominikanów oraz by bardziej wiadomym chrzecijaninem to spotkanie jest wanie dla Ciebie!

Wspólnie z Instytutem Tomistycznym pokaemy Ci jak w uporzdkowany i przystpny sposób mona rozmawia o wierze oraz pogbia j i wzmacnia. 

Zapraszamy!

Kunia: Wzmocnij swoj wiar!

 

 

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / Instytut Tomistyczny (sala o. Jacka Woronieckiego, klasztor) 

Team