Menu Zamknij

Blog

Wyjazd do Uniwersytetu Toruńskiego

Zostaliśmy zaproszeni przez wykładowców Uniwersytetu Toruńskiego pracowni tomizmu biblijnego (m.in. prof. Piotra Roszaka), i jego studentów na toruńskie pierniki i czytanie św. Tomasza: I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani” Ef 4, 30. Tomaszowa nauka o obecności Ducha Świętego w nas w świetle Komentarza  do Efezjan (cap. 4, lect. 10).

Wyjazd odbędzie się w dniach 6.06 – 7.06