Fraternitas

 
O mskiej przyjani - 19 I
Czy przyja midzy dwoma mczyznami jest moliwa? Czy potrzebujemy wspóprzebywania, czy wspódziaania? Czy blisko fizyczna midzy mczyznami ma prawo bytu? Czy okazywanie saboci to naprawd sabo, czy sia?

Przyjaciel oznacza kogo, komu moesz pokaza jaki naprawd jeste. W momentach kryzysowych gbokie mskie relacje s niezwykle istotne. Nie zamykaj si w otoczce pozorów.

Zapraszamy na godzin 18:30, nastpnie na Msz w. o godz. 20:15, a po niej kolacja w salach DA (chleb i herbata zapewnione, prosimy o przyniesienie dodatków).

Z Bogiem,

o. Tomasz, Arek, Jerzy

 

 


O spotkaniach

 Oto Baranek Boy, który gadzi grzechy wiata 
                                                                                                        (J 1, 29)

Poszukiwanie swojej prawdziwej tosamoci, zakorzenionej na dnie serca. To jest nasze realne pragnienie!

Tsknota za pasj, wolnoci, yciem…Bd mczyzn i yj! odwagi! Jam zwyciy wiat.

Dokd zmierzam i kto ze mn pójdzie? Jakiego mczyzny oczekuje dzi wiat? Jak wzrasta do najwaniejszych zada swojego ycia?

Na spotkaniach Fraternitas bdziemy czerpa z wielu róde: spotkania z naszym Ojcem, zaproszonymi gomi, w gronie wasnym jak i wspólne wyjcia i inicjatywy.

Mska wspólnota dla zdobycia szlifów mskoci. ródo mskoci jest w nas!

Docz do Nas! 


o.Tomasz, Arek, Jerzy


Spotkania za nami:

13.10.2017 - Droga do Santiago.  Chopaki z Fraternitas opowiedzieli o swoim pielgrzymowaniu do grobu Apostoa Jakuba. 

Droga do Santiago

20.10.2017 - Czym jest msko?  Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest msko, jakie s jej cechy i jaki wedug nas powinien by mczyzna. Byo to wstpne rozpoznanie tematu i tego co w nas siedzi.

10.11.2017 - Msko, mstwo, a cnota mstwa. Poznalimy czym byy one dla staroytnych Greków, bohaterów Starego i Nowego Testamentu, Ojców Kocioa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

17.11.2017 - O yciu odwanym. Bya to kontynuacja tematu z zeszego tygodnia. Gówny nacisk pooylimy na zrozumienie istoty cnoty mstwa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

24.11.2017 - Mstwo w praktyce. Majc ju wyobraenie jakie s cechy i jaka powinna by przawdziwa msko, zastanawialimy si na jakim etapie w deniu do ideau jestemy. Jakie cechy mskoci ju mamy (i jak udao nam si je wypracowa), a z jakimi rzeczami jeszcze sobie nie radzimy (i w jaki sposób próbujemy je wypracowa).

01.12.2017 - Facet nie przegrywa? Facet wygrywa? Spotkanie poprowadzi aktor, pan ukasz Lewandowski. Miao ono charakter warsztatów. Zastanawialimy si jak radzimy sobie z uczuciem zwycistwa, poraki oraz czy jestemy w stanie kontrolowa i wpywa na nasze emocje. Poza prac w grupie mielimy te przestrze dla pobycia z samym sob.

ukasz Lewandowski

08.12.2017 - Rozmowa o mskoci, czyli o sabej stronie mczyzn. Spotkanie poprowadzi aktor, pan Dariusz Kowalski. Usyszelimy o wielu sprawach osobistych, o problemach z którymi pan Dariusz mierzy si jako dorastajcy chopak jak i obecnie jako m, ojciec, gowa rodziny. Wiele wasnych dowiadcze, obserwacji, spostrzee - bya to z pewnoci cenna dla nas lekcja.

Dariusz Kowalski

15.12.2017 - Jan Chrzciciel - dzikus, który nie krzywdzi. W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP. Przyjrzelimy si postaci Jana Chrzciciela i jego dziko skonia nas ku pierwotnej naturze mczyzny. Nastpnie w grupach, na podstawie fragmentów Pisma w. integrowalimy swoj msko.

12.01.2018 - Sport uszlachetnia. O wiczeniu siy woli, charakteru. Gocilimy sportowca, czowieka o szerokich horyzontach - pana Cypriana Majchera. Na spotkaniu dowiedzielimy si czym dla naszego gocia jest sport, rozwijanie cnoty mstwa, a take zostalimy zaraeni dobr energi wyraan poprzez szereg pomysów, pasj, odwag yciow.

Cypiran Majcher

 

Prowadzcy:                 Arek, o. Tomasz, Jerzy

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA