Fraternitas

 
Mstwo w praktyce - 24 XI

Wiemy ju czym jest msko i do czego powinnimy dy. Wiemy take, czym jest mstwo i cnota mstwa.

Ale tak naprawd na czym stoj obecnie, dokd zmierzam? Na kim mam si wzorowa? Czsto ojciec zawiód, przez co czujemy braki w modelowaniu odpowiednich zachowa. Przyjrzymy si temu jak jest tu i teraz i jak doszlifowa swoje mstwo. Zapraszamy na godzin 18:30.

Po spotkaniu nie bdzie Mszy w. (trwaj rekolekcje dla Ojców). Zatem wystartujemy wspóln kolacj w salach DA (chleb i herbata zapewnione, prosimy o przyniesienie dodatków).

Z Bogiem,

o. Tomasz, Arek, Jerzy

 

 


O spotkaniach

 Oto Baranek Boy, który gadzi grzechy wiata 
                                                                                                        (J 1, 29)

Poszukiwanie swojej prawdziwej tosamoci, zakorzenionej na dnie serca. To jest nasze realne pragnienie!

Tsknota za pasj, wolnoci, yciem…Bd mczyzn i yj! odwagi! Jam zwyciy wiat.

Dokd zmierzam i kto ze mn pójdzie? Jakiego mczyzny oczekuje dzi wiat? Jak wzrasta do najwaniejszych zada swojego ycia?

Na spotkaniach Fraternitas bdziemy czerpa z wielu róde: spotkania z naszym Ojcem, zaproszonymi gomi, w gronie wasnym jak i wspólne wyjcia i inicjatywy.

Mska wspólnota dla zdobycia szlifów mskoci. ródo mskoci jest w nas!

Docz do Nas! 


o.Tomasz, Arek, Jerzy


Spotkania za nami:

13.10.2017 - Droga do Santiago.  Chopaki z Fraternitas opowiedzieli o swoim pielgrzymowaniu do grobu Apostoa Jakuba. 

Droga do Santiago

20.10.2017 - Czym jest msko?  Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest msko, jakie s jej cechy i jaki wedug nas powinien by mczyzna. Byo to wstpne rozpoznanie tematu i tego co w nas siedzi.

10.11.2017 - Msko, mstwo, a cnota mstwa. Poznalimy czym byy one dla staroytnych Greków, bohaterów Starego i Nowego Testamentu, Ojców Kocioa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

17.11.2017 - O yciu odwanym. Bya to kontynuacja tematu z zeszego tygodnia. Gówny nacisk pooylimy na zrozumienie istoty cnoty mstwa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

 

Prowadzcy:                 Arek, o. Tomasz, Jerzy

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA