Fraternitas

 
Maryja oczami mczyzny.
Spotkanie z gociem - dominikaninem o. Stanisawem Przepierskim - 23 III

To spotkanie z zakonnikiem zakochanym w Maryi, który wikszo swojego ycia powici promocji modlitwy róacowej. Czego nauczya go Maryja? Jakiego nauczya go spojrzenia na Ni sam, i w ogóle na kobiety. A take jak Ona sama, jako Matka Kocioa, patrzy na nas mczyzn? Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie o g. 18:30, nastpnie zapraszamy na Drog Krzyow ulicami parafii po Mszy o godz. 19:30  (okoo 20:20-30). W tym dniu nie ma ju Mszy w. w StUdni oraz Adoracji Krzya.

Z Bogiem,

o. Tomasz, Arek, Jerzy

 

 


O spotkaniach

 Oto Baranek Boy, który gadzi grzechy wiata 
                                                                                                        (J 1, 29)

Poszukiwanie swojej prawdziwej tosamoci, zakorzenionej na dnie serca. To jest nasze realne pragnienie!

Tsknota za pasj, wolnoci, yciem…Bd mczyzn i yj! odwagi! Jam zwyciy wiat.

Dokd zmierzam i kto ze mn pójdzie? Jakiego mczyzny oczekuje dzi wiat? Jak wzrasta do najwaniejszych zada swojego ycia?

Na spotkaniach Fraternitas bdziemy czerpa z wielu róde: spotkania z naszym Ojcem, zaproszonymi gomi, w gronie wasnym jak i wspólne wyjcia i inicjatywy.

Mska wspólnota dla zdobycia szlifów mskoci. ródo mskoci jest w nas!

Docz do Nas! 


o.Tomasz, Arek, Jerzy


Spotkania za nami:

13.10.2017 - Droga do Santiago.  Chopaki z Fraternitas opowiedzieli o swoim pielgrzymowaniu do grobu Apostoa Jakuba. 

Droga do Santiago

20.10.2017 - Czym jest msko?  Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest msko, jakie s jej cechy i jaki wedug nas powinien by mczyzna. Byo to wstpne rozpoznanie tematu i tego co w nas siedzi.

10.11.2017 - Msko, mstwo, a cnota mstwa. Poznalimy czym byy one dla staroytnych Greków, bohaterów Starego i Nowego Testamentu, Ojców Kocioa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

17.11.2017 - O yciu odwanym. Bya to kontynuacja tematu z zeszego tygodnia. Gówny nacisk pooylimy na zrozumienie istoty cnoty mstwa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

24.11.2017 - Mstwo w praktyce. Majc ju wyobraenie jakie s cechy i jaka powinna by przawdziwa msko, zastanawialimy si na jakim etapie w deniu do ideau jestemy. Jakie cechy mskoci ju mamy (i jak udao nam si je wypracowa), a z jakimi rzeczami jeszcze sobie nie radzimy (i w jaki sposób próbujemy je wypracowa).

01.12.2017 - Facet nie przegrywa? Facet wygrywa? Spotkanie poprowadzi aktor, pan ukasz Lewandowski. Miao ono charakter warsztatów. Zastanawialimy si jak radzimy sobie z uczuciem zwycistwa, poraki oraz czy jestemy w stanie kontrolowa i wpywa na nasze emocje. Poza prac w grupie mielimy te przestrze dla pobycia z samym sob.

ukasz Lewandowski

08.12.2017 - Rozmowa o mskoci, czyli o sabej stronie mczyzn. Spotkanie poprowadzi aktor, pan Dariusz Kowalski. Usyszelimy o wielu sprawach osobistych, o problemach z którymi pan Dariusz mierzy si jako dorastajcy chopak jak i obecnie jako m, ojciec, gowa rodziny. Wiele wasnych dowiadcze, obserwacji, spostrzee - bya to z pewnoci cenna dla nas lekcja.

Dariusz Kowalski

15.12.2017 - Jan Chrzciciel - dzikus, który nie krzywdzi. W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP. Przyjrzelimy si postaci Jana Chrzciciela i jego dziko skonia nas ku pierwotnej naturze mczyzny. Nastpnie w grupach, na podstawie fragmentów Pisma w. integrowalimy swoj msko.

12.01.2018 - Sport uszlachetnia. O wiczeniu siy woli, charakteru. Gocilimy sportowca, czowieka o szerokich horyzontach - pana Cypriana Majchera. Na spotkaniu dowiedzielimy si czym dla naszego gocia jest sport, rozwijanie cnoty mstwa, a take zostalimy zaraeni dobr energi wyraan poprzez szereg pomysów, pasj, odwag yciow.

Cypiran Majcher

19.01.2018 - O mskiej przyjani. Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest przyja pomidzy mczyznami. Czy w ogóle da si j zdefinowa i zamkn w cisych ramach, czy w kaym przypadku bdzie wyglda inaczej? Jakie s jej cechy, jak j okazujemy i jak o ni dba, eby nie zanika.

26.01.2018 - y w umiarze. Wspólnie zgbilimy jedn z cnót kardynalnych - umiarkowanie. Zastanowilimy si nad miar przyjemnoci, czy wstrzemiliwoci. Ustalilimy, e pragnienia maj pewne granice, za rozum pomaga panowa nad instynktami, potrzebami oraz waciwie korzysta z dóbr materialnych. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

02.02.2018 - Wyjcie poza StUdni. Wspólnie udalimy si do Bowl-Pub na krgle, bilard, pikarzyki, rzutki i karaoke. Czas integracji dla najwytrwalszych trwa do zamknicia lokalu :).

23.02.2018 - ebro Adama. Zaczlimy od pocztku, od Ksigi Rodzaju i obrazu stworzenia czowieka. Zastanawialimy si jak mamy rozumie stworzenie kobiety i co to dla nas oznacza. Kogo zobaczy Adam i kogo widz ja. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

02.03.2018 - Kobieta oczami mczyzny. Na spotkaniu wspólnie zastanawialimy si kim jest dla nas kobieta. Co chcemy im da, a czego oczekujemy oraz jak to wszystko ksztatuje nasz msko.

09.03.2018 - Oczy mczyzny - podliwe czy czyste. To spotkanie byo o mskim spojrzeniu na kobiet. Gdzie jest granica i czy w ogóle ona istnieje. Zastanawialimy si wspólnie jak nasze spojrzenie oczyci, by byo ono prawdziwie mskie - takie jakie da nam Pan Bóg. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.  

16.03.2018 - Jak Jezus patrzy na kobiet przy studni? Jak mczyni patrz na kobiety w StUdni? W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP. Zastanawialimy si kogo my widzimy w Samarytance, a kogo Jezus. Nastpnie wspólnie zadalimy sobie pytanie jak patrzymy na kobiety w StUdni oraz jakich relacji szukamy.

 

Prowadzcy:                 Arek, o. Tomasz, Jerzy

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA