Florentes

 

"Kim naprawd jest Ewa?"

Czy to, co si mówi potocznie o Ewie: e to, ona pierwsza ulega pokusie, e jako pierwsza zgrzeszya, e ona jest wszystkiemu winna,... czy o tym rzeczywicie mówi Ksiga Rodzaju? Czy biblijna Ewa nie zapiewaaby razem z Edyt Górniak: "to nie ja byam Ew"?   
Razem z o.Tomaszem zajrzymy do Pisma witego.
 


Zapraszamy w pitek 20 padziernia o godz.18.30, póniej na Msz w. na godz. 20.15, a nastpnie na wspóln kolacj w salach DA. (Studnia zapewnia herbat i chleb, prosimy o przyniesienie czego do kanapek).

 

Pozdrawiamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika

O spotkaniach

 

Florentes logo szare

"Niewiast dzieln któ znajdzie?
Jej warto przewysza pery".
                           Prz 31, 10

W czym tkwi kobiece pikno? Jaka jest rola kobiety w wiecie?

Chcemy wspólnie odkrywa nasz duchowo, odpowiedzie na pytania, które w nas tkwi oraz patrzc na kobiety Kocioa zainspirowa si piknem i odwag ich ycia, bo same pragniemy y dobrze, piknie i odwanie.

Serdecznie zapraszamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika

 

Odbyte spotkania:

13.10.2017 - Kobieta czy kobieco? Midzy archetypem a stereotypem. Kulturowy wizerunek kobiety. Spotkanie poprowadzia pani dr Aleksandra Kuma - literaturoznawca, socjolog, która zawodowo zajmuje si redakcj tekstów i retoryk.

Prowadzcy:

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA

Po spotkaniu, o 20.15 
wspólna Msza wita, a nastpnie kolacja.