Florentes

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kobieta w wiecie zagroe, które odbdzie si 25 stycznia o 18:30 w salach DA

Zapraszamy!

o. ukasz, Karolina i Lidia

 

O spotkaniach

 

Florentes logo szare

"I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy.

Nie stworzono nas bymy przeszli przez ycie bez celu."

w. Matka Teresa z Kalkuty

Florentes to spotkania, które pozwalaj nam kobietom pozna bardziej siebie, odkry nasze pragnienia, które gdzie w nas czasem s ukryte. Jaki jest sekret kobiecego pikna? W czym ono si wyraa? 

Podczas tych spotka przyjrzymy si naszej kobiecoci, poznamy róne osoby inspirujce, które pomog nam wzrasta i si rozwija. Postaramy si wspólnie znale odpowied na pytanie: Jak jestem kobiet? 

Serdecznie zapraszamy,
o. ukasz, Karolina i Lidia

Spotkania 2018/2019:

19.10.2018 - Odkryj pikno swojej kobiecoci

26.10.2018 - w. Matka Teresa z Kalkuty - o niezwykym yciu zwykej kobiety

16.11.2018 - Kobieta niezomna

23.11.2018 - Typowa kobieta - o stereotypach

30.11.2018 - Uwierz w si swojego gosu - warsztaty z wystpie publicznych

07.11.2018 - O wartoci kobiety


 

Prowadzcy:                 GrilsAndFather

Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA

Po spotkaniu, o 20.15 
wspólna Msza wita,

a nastpnie kolacja.