Florentes

24 XI 
Jak zaprzyjani si z uczuciami?

Jak uczucia peni rol w budowaniu relacji midzyludzkich? Czy wszystkie uczucia s dobre? Na te pytania odpowie nam nas go - s. Anna Maria Pudeko AP.

S. Anna Maria Pudeko AP - siostra Apostolinka, psychopedagog powoania, prowadzi warsztaty, wykady, konferencje, towarzyszka w drodze odkrywania powoania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w pitek o godz. 18.30, póniej na Msz w. o 20.15 w dolnym kociele, a nastpnie na wspóln kolacj i planszówki ok. godz. 21.00 (Studnia zapewnia herbat i chleb, prosimy o przyniesienie dodatków).

Pozdrawiamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika

O spotkaniach

 

Florentes logo szare

"Niewiast dzieln któ znajdzie?
Jej warto przewysza pery".
                           Prz 31, 10

W czym tkwi kobiece pikno? Jaka jest rola kobiety w wiecie?

Chcemy wspólnie odkrywa nasz duchowo, odpowiedzie na pytania, które w nas tkwi oraz patrzc na kobiety Kocioa zainspirowa si piknem i odwag ich ycia, bo same pragniemy y dobrze, piknie i odwanie.

Serdecznie zapraszamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika

 

Odbyte spotkania:

17.11.2017 - "Kobieto, czy znasz swoj warto?" 

10.11.2017 - "Czy da si zdefiniowa kobiet? Od wizerunku kobiecoci do roli spoecznej kobiety." Spotkanie poprowadzia dr Aleksandra Kuma.

20.10.2017 - "Kim naprawd jest Ewa?"  Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

13.10.2017 - "Kobieta czy kobieco? Midzy archetypem a stereotypem. Kulturowy wizerunek kobiety.Spotkanie poprowadzia pani dr Aleksandra Kuma - literaturoznawca i socjolog.

Prowadzcy:

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA

Po spotkaniu, o 20.15 
wspólna Msza wita,                        a nastpnie kolacja.