Esencja

Kochani,

Chcielibymy jeszcze raz podziekowa Wam za wszystkie spdzone razem chwile, kade dzielenie Sowem, kady ucisk, dobre sowo i ciepy umiech. By to obfity w Pismo wit rok i mamy nadzieje, e zasiane Sowo bdzie teraz owocowa nie tylko w naszej wspólnocie, ale i poza ni. 

yczymy Wam udanych, penych Boga i oczywicie Biblii wakacji !

Do zoba, widzimy si ju w padzierniku <3

 

 o. Tomasz, Kasia i Tomek

 

 P.S. Dzikujmy. Ju za Wami tsknimy ;)

O spotkaniach

 

Na spotkaniach Esencji bdziemy uczy si modli Sowem Boym w oparciu o metod, któr praktykowali ju chrzecijanie w staroytnoci, zwan Lectio Divina.

Pragniemy przybliy najkrótsze, a czasami i mao nam znane, ksigi Pisma, na przemian Starego i Nowego Testamentu. W cigu semestru zimowego zaczniemy Ksig Jonasza, od Proroka, który nie chcia i gosi Sowa Boego poganom oraz Listem w. Pawa do Galatów, Apostoa, który przeciwnie do Jonasza, gosi Sowo poganom z radoci. W semestrze letnin bedziemy rozwaa ksig Nahuma oraz Pierwszy i Drugi List w. Piotra.


Po spotkaniu, bdzie czas na medytacj Sowa w obecnoci Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej, na która zapraszamy wszystkich studentów DA.Materiay

                          Lektura na temat rozwaania Sowa Boego - Lectio Divina dostpna jest tutaj.                           Poniej zamieszczamy linki, które pomagaj czyta i rozumie Pismo wite:

 

 ESENCJA16

Prowadzcy:

 

 

 


Czas i miejsce: 
Poniedziaek, 19:00 — sale DA
Po spotkaniu, o 20:15 zapraszamy na pógodzinn  adoracj w ciszy do kaplicy DA.