Esencja


Mojesz, wody Meriba i w miedziany (Lb 20,1-13; 21,4-9)
 

Co byo motywem nieustannego buntu ludu Wybranego na pustyni? Czy Bóg kara ich susznie? To pytania, które pojawiaj si podczas czytania tych dwóch fragmentów z ksigi Liczb. Widzimy si w poniedziaek (21 V)!


Zaczynamy jak zawsze o godzinie 19.00 w salach DA, a po spotkaniu rozpocznie si Adoracja Najwitszego Sakramentu o godzinie 20:30 w kaplicy akademickiej.


Do zobaczenia!

o.ukasz, Ernestyna i Marcin
 
 
 

O spotkaniach

 

Na spotkaniach Esencji bdziemy przyglda si konkretnym postaciom wystpujcym na kartach Pisma witego. W kontekcie historii ich ycia poszukamy odpowiedzi na egzystencjalne pytania, a take zastanowimy si, na czym polega relacja Boga i czowieka.

 

W trakcie spotka bdziemy uczy si modli Sowem Boym. To czas osobistego rozwaania Pisma witego oraz dzielenia si z innymi, jak Sowo odnosi si do naszego ycia. Ojciec ukasz zadba o to, aby nasze rozwaania byy osadzone w odpowiednim kontekcie historycznym i pomoe dobrze zinterpretowa fragmenty, którymi bdziemy si zajmowa.

 

Po spotkaniu bdzie czas na medytacj Sowa w obecnoci Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej, na któr zapraszamy wszystkich studentów DA.

 

 

 

 
Materiay

                                                     Poniej zamieszczamy linki, które pomagaj czyta i rozumie Pismo wite:

 

 

Prowadzcy:

 

 

 


Czas i miejsce: 
Poniedziaek, 19:00 — sale DA
Po spotkaniu, o 20:30 zapraszamy na pógodzinn  adoracj w ciszy do kaplicy DA.