Esencja

 

Kochani, zapraszamy Was na kolejne, styczniowe spotkanie Esencji z tematem: 
"Dzieo, do którego ich powoaem... czyli dziaalno misyjna w. Pawa i Barnaby"

Ju w najbliszy poniedziaek (21.01) o 19.00 wspólnie spróbujemy odpowiedzie sobie na pytania:
 
Dlaczego Pawe zosta wyznaczony do goszenia Ewangelii poganom?
Jak wyglday jego podróe?
Kim byli ci, którym gosi?
 
To wane pytania, na które spróbujemy znale odpowied  czytajc 13. i 14. rozdzia Dziejów Apostolskich
 
O godzinie 20.30 adoracja Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej - integralna cz naszego spotkania.

Tu po nim zapraszamy wszystkich na wspóln integracj i rozmowy przy herbacie :)
 
Nie dajcie si zimie i nie dajcie si sesji! 

o. ukasz, Pati, Bartek

O spotkaniach

 

Esencja - spotkania ze Sowem Boym. Czas osobistych rozwaa i czas dzielenia si swoimi spostrzeeniami. Czas indywidualnych rozmyla w ciszy, jak równie czas ywych dyskusji i rozmów. Czas wymagajcy, zawsze bogaty i  owocny. 

W tym roku bdziemy przyglda si losom pierwszych uczniów Chrystusa i poprzez czytanie Dziejów Apostolskich dowiadywa si wicej o pocztkach Kocioa i budowaniu Wspólnoty, a przez to pogbia swoj wiar i relacje z Bogiem. Docz do nas - rozpocznij tydzie z moc i Esencj.

Po spotkaniu zapraszamy na wspólna adoracj Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej, w czasie której bdziemy mogli w ciszy modli si oraz medytowa tre Sowa Boego.

 

 

 
Materiay

                   Poniej zamieszczamy linki, które pomagaj czyta i rozumie Pismo wite:

 

Czas i miejsce: 
Poniedziaek, 19:00 — sale DA
Po spotkaniu, o 20:30 zapraszamy na pógodzinn  adoracj w ciszy do kaplicy DA.

Prowadzcy: