Esencja


Kochani,

dzikujemy Wam za wspólny rok! Cieszymy si z naszych wspólnych poniedziakowych wieczorów. yczymy Wam owocnego wypoczynku i duo soca. Niech to bdzie czas bliszego poznawania Jego Sowa!


o. ukasz, Ernestyna, Marcin

O spotkaniach

 

Na spotkaniach Esencji bdziemy przyglda si konkretnym postaciom wystpujcym na kartach Pisma witego. W kontekcie historii ich ycia poszukamy odpowiedzi na egzystencjalne pytania, a take zastanowimy si, na czym polega relacja Boga i czowieka.

 

W trakcie spotka bdziemy uczy si modli Sowem Boym. To czas osobistego rozwaania Pisma witego oraz dzielenia si z innymi, jak Sowo odnosi si do naszego ycia. Ojciec ukasz zadba o to, aby nasze rozwaania byy osadzone w odpowiednim kontekcie historycznym i pomoe dobrze zinterpretowa fragmenty, którymi bdziemy si zajmowa.

 

Po spotkaniu bdzie czas na medytacj Sowa w obecnoci Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej, na któr zapraszamy wszystkich studentów DA.

 

 

 

 
Materiay

                                                     Poniej zamieszczamy linki, które pomagaj czyta i rozumie Pismo wite:

 

 

Prowadzcy:

 

 

 


Czas i miejsce: 
Poniedziaek, 19:00 — sale DA
Po spotkaniu, o 20:30 zapraszamy na pógodzinn  adoracj w ciszy do kaplicy DA.