Esencja

Najbliszy poniedziaek:

Gocinno Abrahama, Rdz 18

 

Jaki jest Bóg objawiajcy si Abrahamowi? Jaka postawa czowieka jest waciwa wobec tajemniczego przychodzenia Boga? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzie w najbliszy poniedziaek (20 XI) patrzc na posta Abrahama (Rdz 18).

Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 19.00 w salach DA, po nim zapraszamy na integracj przy tostach. Prosimy o przyniesienie dodatków!

Zapraszamy!

Ojciec ukasz, Ernestyna i Marcin

O spotkaniach

 

Na spotkaniach Esencji bdziemy przyglda si konkretnym postaciom wystpujcym na kartach Pisma witego. W kontekcie historii ich ycia poszukamy odpowiedzi na egzystencjalne pytania, a take zastanowimy si, na czym polega relacja Boga i czowieka.

 

W trakcie spotka bdziemy uczy si modli Sowem Boym. To czas osobistego rozwaania Pisma witego oraz dzielenia si z innymi, jak Sowo odnosi si do naszego ycia. Ojciec ukasz zadba o to, aby nasze rozwaania byy osadzone w odpowiednim kontekcie historycznym i pomoe dobrze zinterpretowa fragmenty, którymi bdziemy si zajmowa.

 

Po spotkaniu bdzie czas na medytacj Sowa w obecnoci Najwitszego Sakramentu w kaplicy akademickiej, na któr zapraszamy wszystkich studentów DA.

 

 

 

 
Materiay

                                                     Poniej zamieszczamy linki, które pomagaj czyta i rozumie Pismo wite:

 

 

Prowadzcy:

 

 

 


Czas i miejsce: 
Poniedziaek, 19:00 — sale DA
Po spotkaniu, o 20:30 zapraszamy na pógodzinn  adoracj w ciszy do kaplicy DA.