Duszpasterze

Krzysztof Michaowski Krzysztof Michaowski OP
Urodzi si 03.05.1978 r. w Warszawie. Jednak jego miastem rodzinnym jest Milanwek, gdzie chodzi do podstawwki i liceum. Przed zakonem studiowa na UW, najpierw rok geologi, a pniej 3 lata zarzdzanie i marketing. Do dominikanw wstpi w 2001r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Od trzech lat mieszka na Suewie. Przed duszpasterzowaniem w DA by opiekunem dzieci, ministrantw i bielanek, a take grupy w. Michaa Archanioa.

kontakt:
tel.: 22 543 99 71
e-mail: Krzysztof Michaowski OP


ukasz Wo ukasz Wo OP
Urodzi si 27.02.1979 r. w Sokoowie Maopolskim. Tam te uczszcza do szkoy podstawowej i liceum oglnoksztaccego. Nastpnie rozpocz studia z fizyki na WSP w Rzeszowie (obecnie: Uniwersytet Rzeszowski), na trzecim za roku przenis si na AGH w Krakowie. Do zakonu wstpi w 2001r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisa prac magistersk z antropologii teologicznej p.t: „Dialog jako warunek urzeczywistniania si dojrzaoci osobowej i dojrzaej relacji z drugim w maestwie”. wicenia kapaskie przyj: 24.05.2008r. Niedugo po tym przyjecha na Suew. Poza prac w DA prowadzi jeszcze Dominikaskie Duszpasterstwo Powoa.

kontakt:
tel.: 22 543 99 63
e-mail: ukasz Wo OP


Tomasz Pkala Tomasz Pkala OP
Urodzi si 16.12.1979 r. w Krakowie. Studia, rwnie w Krakowie, odby na wydziale filologii romaskiej AP. Do zakonu wstpi w 2005 r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Warszawie i Krakowie. Magisterium z teologii uzyska na podstawie pracy pod tytuem „Postulat chrzecijaskiego epikureizmu Kosma Raimondi i jego Defensio Epicuri”. W 2012 roku przyj wicenia kapaskie i przez rok by duszpasterzem szk rednich BASZTA w Jarosawiu. W 2013 roku zosta kierownikiem biblioteki Instytutu Tomistycznego na warszawskim Suewie. Od wrzenia 2016 roku jest rwnie jednym z duszpasterzy akademickich STUDNI.

kontakt:
tel.: 22 543 99 30
e-mail: Tomasz Pkala OPZobacz take stron Byli duszpasterze.
04.10.16, 23:31:56