Pika nona w stUdni

O spotkaniach

 

Druyna Studni

Jestemy zespoem pikarskim Duszpasterstwa Akademickiego Studnia. Wspólnie trenujemy, gramy mniej lub bardziej oficjalne mecze i bierzemy udzia w turniejach. Spotykamy si przewanie w soboty w godzinach przedpoudniowych. Szczegóy dotyczce miejsca i godziny treningu podawane s na naszym fanpage  i grupie na Facebooku.

Nie ma zapisów czy rekrutacji, po prostu wpadajcie!

Jeli chcecie pozna wicej szczegóów prosimy o kontakt z  Tomkiem Markowiczem lub Adrianem Jurkiem .


Ze wszystkich niewanych rzeczy futbol jest zdecydowanie najwaniejsz.

               w.  Jan Pawe II