Czerpak

grafika promocyjna

Rozpoczynamy RICH - Rekolekcje Inicjacji Chrzecijaskiej. Przed nami dugi czas odkrywania podstaw naszej wiary i pogbiania chrzecijaskiej wiadomoci.

Osobom zapisanym przypominamy, e rekolekcje odbywa si bd na kadym spotkaniu Czerpaka w okresie 21.02 - 11.04. Spotkania startuj standardowo o 18:30.

Osoby niezapisane zachcamy do udziau w innych spotkaniach w tygodniu, gdy przez okres trwania rekolekcji Czerpak bdzie mia charakter zamknity i na spotkania przychodz tylko uczestnicy RICH. Zapraszamy Was ponownie od 18.04

Trwajcie w Panu,
o.ukasz, Magda i Maciek

O spotkaniach


Czerpak jest spotkaniem formacyjno-modlitewnym na którym rozmawiamy nie tylko o Bogu, ale i z Bogiem.

Na spotkaniach przyzywamy Ducha w., dzielimy si Dobr Nowin i adorujemy Pana Jezusa w Najwitszym Sakramencie, a wszystko to robimy razem, czyli we wspólnocie Kocioa!

A Duch i Oblubienica mówi: "Przyjd!" A kto syszy, niech powie: "Przyjd!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody ycia darmo zaczerpnie.          

Ap 22,17

Zapraszamy serdecznie,

 o.ukasz, Magda i Maciek

 

 

Prowadzcy:                                                         

Czas i miejsce:

roda, godz. 18:30 — kaplica akademicka.

Po spotkaniu, o godz. 20:00, w kaplicy akademickiej

jest Msza wita. Do uczestnictwa w niej zapraszamy
równie osoby, które nie pojawiaj si na Czerpaku.

 


Osoby przychodzce na Czerpak zachcamy równie do uczestnictwa w wieczorach modlitwy uwielbienia — w kady pierwszy czwartek miesica (pocztek o 19:30) oraz w Mszach witych z modlitw o uzdrowienie — w kad trzeci niedziel miesica (pocztek o 14:00).