A w tym tygodniu... (19 XI—26 XI),

czyli tematy nadchodzcych spotka:

Adwentowe rekolekcje internetowe - Ucz si wiary z ojcami Kocioa

Nie tylko dla studentw :)

Adwentowe rekolekcje internetowe - Ucz si wiary z ojcami Kocioa

Chcesz odnowi swoj relacj z Panem Bogiem, zaprosi Go do swojej codziennoci i y w Jego obecnoci? Serdecznie zapraszamy Ci na wyjtkowe rekolekcje internetowe pt. "Ucz si wiary z ojcami Kocioa", które poprowadzi ojciec ukasz Filc OP. 
Ojcowie Kocioa i ojcowie pustyni yjcy od II do IV w. byli ludmi gbokiej modlitwy. Bardzo szybko zorientowali si, e aby by blisko Boga na co dzie, nie wystarczy tylko wypowiada formuy modlitewne, ale nade wszystko trzeba zanurzy cae swoje ycie w Duchu witym. 
Od 3 grudnia przez cay Adwent bdziesz otrzymywa codziennie mailowo fragment Filokaliów, który pomoe Ci wej w modlitw serca. Dodatkowo dla tych, którzy s studentami, przewidziana jest konferencja wprowadzajca, która odbdzie si w ramach spotkania Czerpak w rod 6. grudnia o godz. 18:30 w kaplicy akademickiej. Poza konferencj w rekolekcjach moe uczestniczy kady
Aby zapisa si na rekolekcj, wystarczy wypeni 
formularz: 
https://docs.google.com/forms/d/12wKCW9t4szuNM3PBaXMxT_gAY9r1FXvwgD0eScHzN7k/edit?usp=sharing 

Wicej informacji w wydarzeniu

StUdniowa Szlachetna Paczka!

Kolejny raz przyczamy si do tej zacnej inicjatywy

StUdniowa Szlachetna Paczka!

Drodzy Studniowicze! Ruszya Studniowa Szlachetna Paczka! Bardzo liczymy na Was i Wasze dobre serca. Produkty przynosimy do 7 grudnia do Czerwonego Pokoju w DA. Zachcamy do tego, by organizowa zbiórki, mobilizowa znajomych ze Studni i nie tylko. W linku znajduje si opis rodziny oraz arkusz z artykuami, na które moecie si zapisywa. Doczajcie równie do wydarzenia na Facebooku.

Echo Studni

Bd na bieco!

Echo Studni

Echo studni to lista mailingowa naszego duszpasterstwa. Dziki niej dowiesz si o wszystkich istotnych wydarzeniach w Studni. W czasie roku akademickiego wysyamy jedn wiadomo tygodniowo zawierajc informacje o nadchodzcych wydarzeniach. 

Znajd subskrypcj w dolnej czci ramki po prawej stronie ;)

stat4u