A w tym tygodniu... (26 V—2 VI),

czyli tematy nadchodzcych spotka:

Poniedziaek: "Bdcie dobrej myli (Dz 27)"
Wtorek: "Po co si eni?"
roda: Czerpak
Czwartek: "O rodzeniu Boga w duszy - mistyka codziennoci" i Schola
Pitek: Kolacja i niespodzianka
Sobota: Czuwanie w dolnym kociele

Zapraszamy! :)

Czuwanie

Czuwanie

W przeddzie dnia Wniebowstpienia, w ostatni noc w któr Zmartwychwstay Pan Jezus jest z nami, pragniemy zebra si wspólnie i czuwa z nim na modlitwie.
W t noc cieszy si bdziemy równie z tego, i Jezus wstpujc do Ojca, wywyszy nasze czowieczestwo do chway Nieba.

Zaczynamy w sobot o godz. 21:00 w dolnym kociele.
Zapraszamy wszystkich studentów i prosimy o zabranie ze sob dobrze zabezpieczonych wiec ;)

stat4u